Novigrad je turističko središte, rivijera kojega se proteže od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu. Obala je razvedena, s kamenim i šljunčanim plažama. Počeci turizma u Novigradu sežu na kraj 19. st. Danas Novigrad u jednom danu može ugostiti (smjestiti) do 10.500 gostiju. Turisti mogu birati smještaj u hotelu, pansionu, autokampu, apartmanima i sobama. Sadržajan boravak upotpunjuju sport i rekreacija – uobičajeni sportovi na kopnu i moru, plesne terase, bogata gastronomska ponuda, organizirani izleti, obilazak kulturno povijesnih znamenitosti i ustanova. Uobičajenu ponudu primorskog ambijenta upotpunjuje lov u dolini rijeke Mirne, kanu safari rijekom Mirnom i dr.